Garantie & Reparaties

Garantie

Wij verstrekken op al onze producten een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product (de factuurdatum). Bewaar uw aankoopbewijs goed. Een reparatie kan namelijk niet onder garantie worden uitgevoerd als het originele aankoopbewijs niet aanwezig is.

Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product slijten en dus moeten worden vervangen) vallen niet onder de garantie. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld batterijen, naalden van platenspelers, opzetstukjes van tandenborstels, stofzuigerzakken etc...

De garantie vervalt bij:

  • Schade veroorzaakt door externe invloeden
  • Schade veroorzaakt door onjuist gebruik
  • Als u zelf (of door derden) veranderingen aan het product heeft aangebracht

Te allen tijde ligt de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij Gizmo Retail b.v.


Reparatieproces

Als u aanspraak wilt maken op garantie, meldt u dan als koper eerst bij de verkopende partij waar het product aangeschaft is.

Als bij het repareren geconstateerd word dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik en daardoor niet onder de garantie valt, behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten aan u door te berekenen. In een dergelijk geval nemen wij, of de verkopende partij, wel eerst contact met u op om dit te bespreken zodat u zelf kunt besluiten of u het apparaat gerepareerd retour wilt ontvangen.


Opsturen reparaties

Zorg er voor dat u het product goed, het liefst in de originele verpakking, inpakt zodat kans op beschadiging tijdens transport tot een minimum beperkt wordt. Als u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, zorgt u dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Het risico van beschadiging tijdens transport ligt namelijk bij u. Het geniet onze voorkeur als u voor het dichtplakken van de verpakking transparant tape gebruikt.

Stuur geen artikelen mee, die niet bij de aankoop zijn meegeleverd, als zijnde CD’s, DVD’s, USB-sticks, en dergelijke. Want als die zoek raken kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Bij de reparatie graag een reparatierapport meesturen als ook een kopie van de aankoop factuur.
Op het reparatierapport graag vermelden gegevens afzender (NAW + telefoonnummer) en een duidelijke klachtomschrijving.


U stuurt uw reparatie naar:

Service Center Gizmo Retail b.v.
Flevolaan 50A
1382 JZ Weesp
Nederland

Op het postkantoor ontvangt u een verzendbewijs of track-&-trace-code voor uw pakket waarmee u uw geretourneerde producten kunt volgen. Bewaar deze goed.

Kosten voor inzenden van de reparatie zijn voor de kopende partij. Kosten voor het retourneren van de reparatie naar u toe zijn voor kosten van Gizmo Retail b.v.


Vervolg

Zodra we het apparaat in ons service center hebben binnengekregen zullen we deze onderzoeken en bekijken of het rendabel is om het defecte apparaat te herstellen.

Mochten wij de mening zijn toegedaan dat reparatie van het defecte product niet rendabel is dan zullen we dit apparaat omruilen voor een nieuw exemplaar. Is het door u ingestuurde apparaat uit het assortiment dan kunnen we deze uiteraard niet meer omruilen voor hetzelfde apparaat. Wij zullen u dan een omruilvoorstel doen voor een gelijkwaardig apparaat.

Wij streven er naar om binnen twee weken uw product gerepareerd retour te zenden of een vervangend artikel te leveren.